"Ik steun KIEMM!"


Stichting KIEMM brengt professioneel muziekonderwijs terug op de basisschool. Maar dat gaat niet vanzelf. Om elk kind een instrument in bruikleen te kunnen geven, is er veel geld nodig. Daarom is KIEMM voortdurend op zoek naar donateuren. Alle steun is welkom. U kunt uw donatie over maken naar rekeningnummer NL44RABO 0166452718 ten name van Stichting KIEMM.

Met uw hulp draagt u bij aan een bloeiende muziekcultuur in Eerbeek en omgeving.

Het KIEMM-team dankt u hartelijk voor uw bijdrage!
KIEMMEerbeek

      Join the conversation