De mensen achter KIEMMSuzan Lutke

Muziek en onderwijs vormen de rode draad in de loopbaan van Suzan Lutke. Zij stond 12 jaar voor de klas als muziek- en CKV-docent in het Voortgezet Onderwijs. Van 2000 tot 2013 was ze hoofdvakdocent methodiek en didactiek bij de opleiding docent muziek van het conservatorium van Utrecht. Hier verzorgde zij ook de lessen arrangeren en ensemblebegeleiding.

Nu runt Suzan een eigen adviesbureau voor de kunst- en cultuursector en het onderwijs: Lutke Linkt. Hoe kun je je aanpassen aan veranderende tijden, of beter nog: hoe kun je helpen de nog zo onduidelijke 21 e eeuw te helpen vormgeven door je onderwijs te vernieuwen. Suzan geeft presentaties, workshops, coacht en inspireert docenten en adviseert (kunst)onderwijsinstellingen bij curriculumveranderingen en de bouw van leerlijnen. Kernwoorden daarbij zijn creativiteit, eigenaarschap, feedback en reflectie.

Suzans' drijfveer is om steeds nieuwe en inspirerende manieren te vinden om de muzikaliteit en creativiteit van kinderen, pubers en volwassenen aan te spreken en te ontwikkelen. Met een rotsvast geloof dat iedereen dit in zich heeft en door goede coaching en training ook kan zijn. Zij wil een bijdrage leveren aan de verbetering van het onderwijs door docenten te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Onderwijs is in haar optiek zo goed als de kwaliteit van de docent. Docenten helpen de beste versie van zichzelf te worden vormt daarom de kern van haar werkzaamheden.


Sterre Wissing

Sterre Wissing is sinds 1994 lid van muziekvereniging Eendracht uit Eerbeek en ondersteunt KIEMM in de communicatie met ouders, pers, donateurs en andere betrokkenen. Sterre werkt als Hoofd Communicatie & Service bij het Administratief Centrum van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). In haar functie adviseert ze het management en collega's over diverse communicatievraagstukken zoals werken in de keten, een soepele start van het studiejaar voor studenten en een warm welkom voor nieuwe medewerkers. Met haar teams speelt ze een verbindende rol in de samenwerking met andere onderdelen binnen de HvA en UvA om optimale service te verlenen aan 80.000 studenten en 9.000 medewerkers.

KIEMMEerbeek

      Join the conversation